Article Index

dr. Erzsébet Kadlót

LAWYER
Prior to his admission to the Budapest Bar Association, he worked in other branches of the judiciary and in the field of law and education, which had a direct impact on the development of the legal system as a whole. He is an Associate Professor at the Faculty of Law and Political Sciences of the University of Szeged. For details of his activities, please see the CV, teaching activities and list of publications following this introduction.

Following his time as a judge and senior adviser to the Constitutional Court, he has continued to practise mainly in criminal law, prison law and all other areas of law relating to fundamental rights. In addition to criminal law, he is particularly concerned with certain types of legal issues relating to public administration, NGOs, constitutional courts, international law and many other "areas of law that cannot be decided".

In addition to his activities as a lawyer, he is a censor of the Legal Examination Board and Secretary General of the Hungarian Society of Criminology, and a member of the Disciplinary Committee of the Second Instance of the Hungarian Bar Association.
 
Recognitions

Vámbéry Rusztem emlékérem, 2015 – Magyar Kriminológiai Társaság

Kiváló Ügyvéd, 2018 – Magyar Ügyvédi Kamara

Deák Ferenc díj, 2020 – Deák Ferenc díj Bizottság, ügyvédi hivatásrend tagjaként

De Justitia Bene Meritis, 2021 – Magyar Ügyvédi Kamara

Azonosító adatok:

név:                             dr. Kadlót Erzsébet

születési idő, hely:      1961. augusztus 21., Salgótarján

e-mail:                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Legmagasabb iskolai végzettség:

ELTE Állam – és Jogtudományi Kar, Budapest, 1984.

            Diploma időpontja: 1984. február 18.

            Okirat száma: LXVII. 84/1984.

 

Jogi szakvizsga:

1986, május 28.; bírói-ügyészi szakvizsga

            Oklevél száma: 115/2/1986.

 

Munkahelyek:

 1. március 1. – 1986. június 30. Pesti Központi Kerületi Bíróság, fogalmazó

            Nyt. Okirat: K/1/11

 1. július 1. – 2000. december 31. Pesti Központi Kerületi Bíróság, bíró

            Kinevező okirat száma: V. 510/198.

 1. március 1. – 2000. december 31. Fiatalkorúak ügyeiben (is) eljáró bíró

            Kijelölő okirat száma: 23545/1987/2. I.M.II/1. sz.

 1. VI. 1 – 2000. december 31. címzetes megyei bírósági bíró

            Kinevező okirat száma: 24/2000 (III. 1.) OIT határozat

 1. január 1. – 2013. január 31. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága/Alkotmánybíróság, főtanácsadó

            Azonosító szám: 2001. GM.276/2013.

 1. február 1. – 2014. április 1. alkalmazott ügyvéd; bejegyezve: Budapesti Ügyvédi Kamara

            Okirat száma: Aü–818/2013.

 1. április 2. egyéni ügyvéd; ügyvédi kinevezés és kamarai tagság:

            Okirat száma: Ü–3231-1/A2014.

 

Egyéb tisztségek:

Jogi szakvizsga Bizottság cenzor – 2003. június-2018. szeptember

            Utolsó okirat száma: XX-ISZFO/876/2013.

Magyar Kriminológiai Társaság Főtitkára – 2010. október 15. ---- folyamatos

Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésének tagja, 2019 február - folyamatos

Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának tagja, 2019. február – folyamatos

 

            Tudományos cím:

Szegedi Egyetem AJK – címzetes főiskolai docens -2012.

            Oklevél száma: No–52/2012

            Szenátusi határozat száma: 148/2012.; kelte: 2012. IX. 24.

ELTE AJK PHD fokozat – abszolutórium 2011, oklevél megszerzése folyamatban

 

Nyelvismeret:

Angol – C típusú középfokú nyelvvizsga

            Bizonyítvány száma: 311782 és 359873

Tárgyalóképesség: angol szakmai felsőfok

Szövegértés, társalgás: orosz alapfok, spanyol alapfok


Főbb publikációk:

 • Gondolatok egy eljárási szabály devalválódásáról (Igazságügyi Minisztérium Jogpolitika c. folyóirat 1988. évi 1. szám)
 • Polgári jogi Családjogi és Polgári Eljárásjogi Iratmintatár (UNIÓ kiadó, 1. kiadás 1995-ben, ismételt kiadások további 2 alkalommal)
 • Fiatalkorú bűnözésről középiskolásoknak (Közművelődési Pódium Produkció, UNESCO programhoz kapcsolódó oktatófilm forgatókönyv készítése és szereplőként történő részvétel, 1999.)
 • A gazdasági bűncselekmények határán (Cégvezetés, 1999. 10. szám)
 • Szerződésszegés bűncselekménnyel I-II (Cégvezetés, 1999. 11-12. szám)
 • A csődbűntett (Cégvezetés, 2000. 3. szám)
 • Titokvédelem a büntetőjogban (Cégvezetés 2000. 5. szám)
 • A fogyasztóvédelem a büntetőjogban (Cégvezetés 2001. 3. szám)
 • A fedezetelvonás mint bűncselekmény (Cégvezetés, 2001. 10. szám)
 • Az igazságszolgáltatás függetlenségéről (Fundamentum, Emberi Jogok folyóirata 2002. 1. szám)
 • Korrupciós bűncselekmények (A munkaadó lapja, 2002. 5. szám)
 • Környezetvédelem büntetésekkel I: Környezetkárosítás (Cégvezetés 2002. 11. szám)
 • Környezetvédelem büntetésekkel II: Természetkárosítás (Cégvezetés 2002. 11. szám
 • A közjegyzői tevékenység és a közjegyzői ügyvitel (PTE Állam- és Jogtudományi Kar, oktatási segédanyag, Pécs, 2002.)
 • Környezetvédelem büntetésekkel III: Veszélyes hulladékok jogellenes elhelyezése (Cégvezetés 2003. 1. szám)
 • Kételyek és kérdőjelek az új Büntetőeljárási törvény kapcsán (Magyar Jog 2003. március)
 • Hűtlen kezelés vagy ésszerű kockázatvállalás (Cégvezetés, 2003. 4. szám)
 • Cégvagyon – magánhaszon (Cégvezetés, 2003. 5. szám)
 • A jogbizonytalanság múzeuma, avagy barangolások az új büntetőeljárási törvény útvesztőiben (Magyar Jog, 2004. 1. szám)
 • A bírói függetlenség az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében és az Alkotmánybíróság függetlensége (Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Miskolc, 2004.)
 • A vád a vádlottak padján (Magyar Jog, 2005. 2. szám)
 • A büntetőjog világa [In: A mi jogunk, Szerk.: Kondorosi Ferenc] (Urbis, Budapest 2005.)
 • Büntetőjogi házi feladatok az Unióból (JogOk, 2005, 1. szám)
 • A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény Magyarázata [CD és könyv, társszerkesztőként, illetve szerzőként: VI. Fejezet, VIII. Fejezet X. Cím, IX. Fejezet VI. Cím, XI., XXI., XXXIII., XXVIII. Fejezet] (Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007.)
 • Kábítószerrel visszaélés [In: Az Európai büntetőjog Kézikönyve, Szerk: Kondorosi Ferenc- Ligeti Katalin] (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008.)
 • Büntető- eljárási jog 4. átdolgozott kiadás [Tankönyv (Szerk: Király Tibor), önállóan: XV. fejezet, III. cím, s további fejezetek átdolgozása] (Osiris Kiadó, Budapest, 2008.)
 • A tettazonosság – az azonos tett – a vádelv eltérő relációkban (Magyar Jog 2008. 11. szám)
 • Milyen büntető eljárásjogot akarunk? [In: Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában, Kriminológiai Közlemények Különkiadása, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009. (szerk.: Váradi Erika)]
 • Elvek— illúziók – joghézagok – délibábok [In: Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak (szerk: Holé Katalin—Kabódi Csaba—Mohácsi Barbara), ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Budapest, 2009.]
 • A „vád igazsága” [In: A büntető ítélet igazságtartalma (szerk: Erdei Árpád) Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapest 2010.]
 • Jogi háttéranyag a felügyelt használói helyiségek kérdéséhez [In: Út a túléléshez—Nyílt színi droghasználat és „belövőszobák” Budapesten (szerk: Demetrovics Zoslt—Buda Béla), L’Harmattan kiadó, Budapest, 2010.]
 • Az adatvédelem szektorális területei: A nyomozó hatóságok; Az ügyészség; A nemzetbiztonsági szolgálatok; A bűnügyi nyilvántartás [In: Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 (szerk: Jóri András- Hegedűs Bulcsú-Kerekes Zsuzsanna)]
 • A titkos eszközök alkalmazásának határai; (Belügyi Szemle 2011. 1. szám)
 • Büntető Törvénykönyv kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (Novissima, Budapest 2011.)
 • Büntető eljárásjog kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal (Novissima Budapest, 2011.)
 • Büntetőeljárásjog I-II. (szakvizsga felkészítő), lektor (Novissima Budapest, 2011.) – 
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (Novissima, Budapest 2011. (társszerző))
 • Közbiztonság és Társadalom, Magyar Kriminológiai Társaság Budapest, 2011 (szerkesztő)
 • Büntető Törvénykönyv kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal (aktualizált új kiadás) Novissima, Budapest 2012. (társszerző)
 • Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011-ben tartott tudományos rendezvényein elhangzott előadásokból Magyar Kriminológia Társaság Budapest, 2012. (szakmai szerkesztő)
 • Szakbíráskodás vagy polihisztor bírák? (Kriminológiai Közlemények, 70. szám)
 • Büntetés végrehajtási jogszabályok kiegészítve Jogegységi Határozatokkal és a Bírói gyakorlattal – Pótfüzet (Novissima, Budapest 2012. (társszerző))
 • Büntető eljárásjog kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal – Pótkötet Novissima Budapest, 2012.
 • Az indítványok szűréséről (Alkotmánybírósági Szemle 2012. 1. szám)
 • Büntetőeljárási kommentár (elektronikus formátum) Complex Kiadó, 2012---- folyamatos (társszerző)
 • Szabálysértési jog --- Novissima, Budapest, 2013. (szakmai szerkesztő)
 • Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban c. monográfiájáról [(recenzió) Jogtudományi Közlöny 2013. 7-8. szám]
 • A jogos védelem és a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés a Btk-ban [in: Új büntető törvénykönyv – Hagyomány és megújulás a büntetőjogban; szerk: dr. Hack Péter, ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest, 2013.]
 • Az új Btk. szankciórendszerének lehetséges kihatásai az ítélkezési gyakorlatra (Fundamentum, 2013/4. 104-135.o.)
 • Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog (Novissima, Budapest 2014.) lektor
 • A törvényes bíróhoz való jog kiüresedéséről [In: Igazság és ideál (szerk: Elek Balázs- Háger Tamás- Tóth Andrea Noémi) Debreceni Egyetem AJK, 2014. 210–241. o.]
 • A kiskorúakra vonatkozó „büntetőjog” alkotmányos alapjai a kriminológia tükrében [In: A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés, mint végső eszköz (Szerk: Borbíró Andrea- Inzelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós – Podoletcz Léna) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 223-233. o]
 • Alkotmány Blvd. [szerkesztőként, Szerző: Dr. Kiss Dániel Bálint, Novissima Budapest, 2014.]
 • Pilot döntés a börtönök túlzsúfoltságáról [In: Kriminológiai Közlemények 75. Válogatás a 2014-2015-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Inzelt Éva, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2015.]
 • Kényszeres kodifikáció [In: Kodifikációs kölcsönhatások, Tanulmányok Király Tibor tiszteletére, szerk: Hack Péter- Horváth Georgina- Király Eszter, ELTE Eötvös kiadó, 2016, 83–94. o.]
 • Útközben Fouche-tól Foucault-ig. A titkos eljárások és eszközök térnyerésének alakulása a büntetőeljárásban Fundamentum 2017. 2-4 szám (56–73. o.)
 • A reintegrációs őrizet esélyei Magyarországon [In: Kriminológiai Közlemények 77. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2017. 65-72.o]
 • Szakkönyv a valóságról [In: Kriminológiai Közlemények 77. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2017. 161–166. o.]
 • A fizikai integritás védelmi szintje Magyarországon – 3. cikkel kapcsolatos magyar ügyek Strasbourgban [(társszerző: Karsai Dániel) in: Állam- és Jogtudomány, Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 25 éve Magyarországon; LVIII. évfolyam 2017. évi 4. szám, Főszerkesztő: Jakab András, 54–68. o.]
 • A hatékony védelemhez való jog újragondolása – Aknamezők az új Be-ben (Ügyvédek lapja, LVI. évfolyam 2017. 7. szám 26–34. o.)
 • Bíróhoz való jog; Tisztességes eljáráshoz való jog (c. fejezetek) [in: Emberi Jogi Enciklopédia, szerk: Lamm Vanda; HVG-orac Lap- és Könyvkiadó, 2018., 76-82. o és 678-689.o]
 • A szabad ügyvédválasztás joga napjainkban I-II. (Ügyvédek Lapja LVII. évfolyam, 2018. 3-4. szám)
 • Gyermekek és fiatalkorúak a büntető igazságszolgáltatásban; Egy évtized fejleményei [in: Negyvenedik Jogász Vándorgyűlés, Debrecen, 2018. április 19-21; szerk: dr. Benisné dr. Győrffy Ilona (Magyar Jogász Egylet Budapest, 2018.)]
 • Modernizált stanfordi börtönkísérlet napjaink Magyarországán – értekezés a védelemhez való jog célzott kiüresítéséről [társszerző, In: Kriminológiai Közlemények 78. Válogatás a 2016-2017-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, szerk: Zséger Barbara, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2018. 11–26. o.]
 • Túlzásba vitt hevület a védő kizárása kapcsán (Ügyvédek Lapja, 2019. LVIII. évfolyam 1.szám)
 • Az alapjogi szemlélet erodálódása az eljárásjogokban [Tizennegyedik Magyar Jogászgyűlés, Balatonalmádi, 2018. (szerk: dr. Benisné dr. Győrffy Ilona), 101–130. o.]
 • A védelemhez való jog védelmében [In: Kriminológia és Kriminálpolitika a jogállam szolgálatában. Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére, Budapest, 2019, szerk: Bárd Petra-Borbíró Andrea-Gönczöl Katalin 368-378.o.]
 • Az illúziók vége – „ásatag” gyakorlatok továbbélése a kényszerintézkedések kapcsán (szerk:  [in: Tanulmányok Farkas Ákos professzor 65. születésnapjára, (Miskolci Jogi Szemle XIV. évfolyam 2019. 2. különszám 1. kötet, 438-447. o., szerk. biz. elnöke: Dr. Bragyova András)]
 • Az értékválasztás szabadságának korlátai az eljárásjog alkotmányos szabályozásakor) I. -II rész) (Ügyvédek Lapja LXIX. évfolyam, 2020. 2., 3., szám)
 • Az ügyészség funkcióváltásának modern kori „befejezetlen szimfóniája” [Társszerző: Bánáti János (Magyar Jog 2021. 6. szám, 371–384. o.]
 • Védelemhez való jog a vízszint alatt (Adalékok a leplezett eszközök alkalmazásához)

(Ügyvédek Lapja LX. évfolyam. 6. szám 2021. 11-12. o.)

 • A büntetőeljárási garanciák mint alkotmányos szelvényjogok [in: Bárd Károly elkékkötet, Mértéktartó hatalom: igazságszolgáltatás a jogállamban, Budapest 2022., L’Harmattan (szerk: Bárd Petra) 224-236.o. ]
 • Van-e hatása az EJEB döntéseinek a magyar jogrendre [In: Kriminológiai Közlemények 82. Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2021 évben tartott online tudományos tanáácskozásán elhangzott előadásokból, szerk: Kiss Tibor-Dornfeld László, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2022. 171–193. o.]
 • Garanciális deficitek a vagyonvisszaszerzési eljárásban Ügyvédek Lapja LVII. évfolyam, 2023. 1. szám, 32-35.o)

 

Szakirányú képzések:

 

 1. Court of Justice of the European Communities ítélkezési gyakorlata

Kutatás kezdete:                     1997.

Gyakorlati tapasztalat:           2001. tanulmányút az Európai Bíróságon

 

 1. Europien Court of Human Rights esetjogának tanulmányozása

Kutatás kezdete:                     2001.

Gyakorlati tapasztalat:           2002. tanulmányút az EJEB-en

 

Főbb oktatási, kutatási és egyéb szakmai tevékenység:

 

 1. 1999 – 2015 SOTE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet klinikai fakultációs képzésében részvétel (abúzusok, kábítószer-bűnözés)

 

 1. 2001. szeptember- 2006. július: Jogi asszisztensképzés a PTE Állam és Jogtudományi Kar Ipartestületek Országos Központja József Nádor szakközépiskola és graduális képzés (Bevezetés a bűnügyi tudományokba, Be, Btk, Bv -jog, bírósági, ügyészségi, közjegyzői, földhivatali ügyvitel)

 

 1. 2004. szeptember – 2006. június: ELTE Büntető eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi tanszék: megbízott előadóként proszeminárium (Téma: az Alkotmánybíróság döntései és a büntetőeljárás összefüggései)

 

 1. 2005 – 2006. Harsányi János Főiskola: Az Európai Unió Joga (évfolyam előadás)

 

 1. 2005. szeptember 1. – 2007. december 31. Károli Gáspár Református Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete (megbízott előadó) büntető eljárásjogi gyakorlat vezetése

 

 1. 2009 – 2011. Magyar Bíróképző Akadémia (jelenleg: Igazságügyi Akadémia) bíróképzésben az Alkotmánybírósági gyakorlat és az EJEB gyakorlat oktatása büntetőjogi területen

 

 1. 2011 – 2013.: Szegedi Egyetem AJK – adatvédelmi szakjogász képzés szektorális tárgyfelelős oktató (bírósági, ügyészségi, rendőrségi, nemzetbiztonsági szakág adatvédelme tárgykörben)

 

 1. 2014 – folyamatosan: ELTE AJK Kriminológus mesterképzés oktató (A büntetés kiszabási gyakorlat alakulása a valóságban)

 

 1. 1994 – folyamatos: hazai és nemzetközi – szakmai – konferencia előadások tartása magyar és angol nyelven büntetőjogi és alkotmányjogi, kriminológiai szakterületen

 

Budapest, 2023. március 23.

Kadlót Erzsébet