Rólunk

Történetünk

Dr. Sztrókay Eszter 1990-ben alapította meg önálló irodáját, Városmajor u. 41/b sz. alatti ingatlanban, mely épület akkor még kínosan vegetált, és várt arra, hogy eldőljön, elbontásra vagy megmentésre kerül. Az 1908-ban, Árkay Aladár tervei alapján épült villa felújítása az eredeti tervek alapján 2000-ben indult meg és egy évig tartott a teljes rekonstrukció. Dr. Sztrókay Esztert a Város és Faluvédők Szövetsége 2002-ben Podmaniczky-díjjal jutalmazta, hazánk épített öröksége megóvásában végzett kimagasló munkájáért.

Miért válasszon minket?

Irodánk a jogi tanácsadást 3 nyelven (magyar, angol, kínai) magas színvonalon képes nyújtani, de szükség esetén társalgási szinten francia nyelvtudású kollégánk is rendelkezésre áll.

 

Idegenrendészeti jog

 • külföldi állampolgárok számára vízum és tartózkodási ügyekben jogi tanácsadás
 • tartózkodási és letelepedési eljárásban jogi képviselet
 • munkáltatók képviselete a foglalkoztatási hivatalok előtt
 • képviselet magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyekben

 

Cégjog (cégalapítás, -módosítás, felszámolási, végelszámolás)

 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakítása és megszüntetése.
 • felszámolási, végelszámolási, csődeljárásban jogi tanácsadás és képviselet
 • törvényességi felügyeleti eljárásokban jogi képviselet ellátása

 

Büntetőjog

 • tanácsadás büntetőeljárással kapcsolatos ügyekben
 • terhelti, sértetti képviselet büntetőeljárás során
 • tanúként résztvevő személyek képviselete
 • képviselet büntetés-végrehajtás során
 • pótmagánvádlói, magánvádlói képviselet
 • tanácsadás és képviselet elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs kapcsán
 • tanácsadás és képviselet nemzetközi és európai uniós büntető ügyekben
 • alapítványok és egyesületek létrehozásával, bejegyeztetésével és képviseletével kapcsolatos ügyekben való eljárás

 

Polgári jog (peres képviselet, okiratszerkesztés)

 • peres eljárásokban jogi képviselet
 • fizetési meghagyásos eljárásban való jogi képviselet
 • végrehajtási eljárásban való jogi képviselet
 • ingatlan adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti, használati, tartási, öröklési, életjáradéki szerződés elkészítése és véleményezése, jogi képviselet

 

Közigazgatási jog (adó- és vámjog)

 • idegenrendészeti határozatokkal kapcsolatos felülvizsgálati perek
 • építésügyi határozatokkal kapcsolatos felülvizsgálati perek
 • Illetékügyekkel kapcsolatos felülvizsgálati perek
 • adóhatósági határozatokkal szembeni jogorvoslatban képviselet
 • vámhatározatokkal szembeni jogorvoslati képviselet

 

Európai Uniós jog

 • előzetes döntéshozatali kérelmek előkészítése
 • Bizottsághoz benyújtandó kérelmek készítése és képviselet ellátása,
 • Európai Ombudsmanhoz fordulás során tanácsadás és beadványok készítése
 • közvetlen keresetek benyújtása az Európai Unió Bíróságához
 • tájékoztatás és beadvány-szerkesztés a Bírósághoz, a Bizottsághoz és az Európai Adatvédelmi Biztoshoz előterjeszthető és előterjesztendő ügyek kapcsán
 • ne bis in idem (kétszeres büntethetőség) tilalmába ütköző ügyekben való eljárás
 • európai elfogatóparanccsal és átadási eljárással kapcsolatos ügyekben való eljárás

 

Nemzetközi jog

 • panaszok készítése és képviselet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti ügyekben
 • tanácsadás, képviselet emberi jogokkal és gyermekjogokkal kapcsolatos ügyekben nemzetközi szervezetek és intézmények előtt
 • tanácsadás és képviselet nemzetközi elfogatóparanccsal kapcsolatos ügyekben,
 • szakértés külföldi jog tartalmának megállapítása kapcsán

 

Munkajog

 • munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése, véleményezése
 • munkajogi ügyekben jogi tanácsadás
 • munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése
 • munkajogi viták esetén jogi képviselet munkaügyi perekben
 • közszolgálati és közalkalmazotti és hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos peren kívüli és peres jogi képviselet

 

Naih előtti képviselt és beadványok szerkesztése

 

Alapjogok Biztosának Hivatala előtti képviselet

 

Alkotmányjog

 • alkotmányjogi panasz ügyekben való tanácsadás, indítvány szerkesztése, előterjesztése, képviselet az AB előtt,
 • ombudsmanhoz fordulás lehetőségéről való tanácsadás és indítványszerkesztés,
 • rendes bíróság előtt folyamatban lévő ügyekben bírói indítvány Alkotmánybírósághoz való előterjesztése kapcsán történő tanácsadás kezdeményezése és beadványszerkesztés

 

Adatvédelmi jog

 • tanácsadás adatvédelmi szakkérdésekben,
 • keresetek, kérelmek és indítványok szerkesztése, az adatvédelemmel foglalkozó hatóságok eljárásának kezdeményezése érdekében,
 • képviselet adatvédelmi ügyekben a hazai és az Uniós hatóságok előtt,
 • tanácsadás és képviselet a médiában előforduló jogsértések kapcsán
Egyeztessen időpontot

Irodacím

1122 Budapest, Városmajor u. 41/b. tel/fax: 06-1-214-2605, 06-1-355-4663 központi e-mailcím: sztrokaye@t-online.hu

Aliroda

Ganz-telep 1082 Budapest, Kőbányai út 31. 5. ép. 2. em. e-mail: aliroda@sztrokaylawoffice.hu

Térkép: