dr. Paragh Györgyi LL.M.

A. ÜGYVÉD, ADÓ-ÉS MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ

1995 szeptembere óta dolgozik együtt dr. Sztrókay Eszterrel.

Szakterülete munkajog, adó- és  társasági jog, valamint a közigazgatási eljárások.

Munkajogi jogviszonyok mellett közszolgálati, hivatásos szolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal, továbbá külföldiek munkavállalásának engedélyezésével kapcsolatosan is eljár. A munkajogi területhez kapcsolódóan társadalombiztosítási-  és nyugdíjügyekben is vállal képviseletet.

Szakterületébe tartozik az építéshatósági-, adó-, munkaügyi, társadalombiztosítási hatósági ügyekben történő képviselet, ekként a közigazgatási peres eljárásokban történő képviselet is.

Társasági jogi és felszámolási eljárásokban, perekben is van gyakorlata, emellett cégek peres képviseletét látja el. (szavatossági perek, fogyasztóvédelmi ügyek, egyéb szerződéses jogviták, adóügyek). 

Emellett magánszemélyek klasszikus polgári jogi ügyeiben (ingatlan adásvétel, tulajdonjogi és illetékügyek, magánszemélyek társadalombiztosítási és adóügyei) is eljár.

A társasági jog területén régóta foglalkozik kiemelten a bonyolultabb átalakulási ügyekkel (egyesülés, szétválás, stb.) végelszámolásokkal, felszámolásokkal, valamint társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok) alapításával, módosításával. 

Nemzeti és nemzetközi védjegyügyekben is eljár, képviseletet vállal.

Angolul és franciául beszél.